İnternet medyasına erişimin kolaylaşması, müşteri ve potansiyel müşteri davranışlarının, beklentilerinin düşünüş şekillerinin daha yakından gözlemlenebilmesine olanak tanımaktadır. Bu da tüketici hakkında daha fazla bilgi elde edinilmesini ve müşterinin taleplerine yaratıcı yaklaşımlar geliştirilebilmesini sağlamakladır. Big Data, daha önce maliyetli araştırmalar sonucu elde edilen tüketici davranış ve taleplerinin anlık yansıtılmasını ve araştırmalarla elde edilmesi imkansız bir çok bilgiye de erişebilmeinizi sağlar